Sebutharga Perkhidmatan Kantin

KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM

SEBUTHARGA BIL : KVSA/SH/04/2017

Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan serta masih dibenarkan membuat tawaran sebutharga bagi kerja:

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN DI KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM

2. Segala butiran dan borang penyertaan sebutharga boleh didapati di Kolej Vokasional Shah Alam dengan bayaran RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Sahaja). Tarikh tawaran sebutharga ini adalah pada 14 Ogos 2017 hingga 25 Ogos 2017.

3. Borang-borang sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada pembekal-pembekal yang sah sahaja. Pembekal/wakil-wakil pembekal hendaklah menunjukkan Surat Asal Sijil Kewangan.

4. Semua borang sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga di Pejabat Kolej Vokasional Shah Alam tidak lewat dari jam 12.30 tengahari pada 15 September 2017.

 

Berita Utama

Info Pelawat

   

    
 
 
 

 

Copyright © 2013 Kolej Vokasional Shah Alam